Conectalks ”Adicció a les drogues. Perspectives terapeútiques”

"Adicció a les drogues. Perspectives terapeútiques" amb Ana Polache, catedrática de la Facultad de Farmacia (UV).

L'addicció a drogues és una malaltia crònica i recurrent, d'importants conseqüències personals i socials, que ha de ser i pot ser tractada.